Čajkovské bralie s deťmi

30.04.2017 Author: Admin
Category: Route Nature
Rate it Thanks for rating
Jediné čajky, ktoré na Čajkovskom bralí uvidíte budú tie, ktoré si tam prinesiete. Náučný chodník Čajkovské bralie sa nachádza v južnej časti CHKO Štiavnické vrchy a oboznamuje s prírodnými ,ochranárskymi a historickými zaujímavosťami bezprostredného okolia obce Čajkov. Imnpozantné andezitové skalné formy dali aj názov tomuto miestu. 5 informačných panelov nachádajúcich sa na trase vás upozorní na zaujímavosti a výnimočné miesta, ktoré nájdete v okolí náučného chodníka. Trasa je nenáročná, okružná, o dĺžke 6 km s prevýšením 260 m. Čas prechodu je približne 3,5 - 4 hodiny. Povrch je lesná cesta a lesný chodník.V roku 2014 bol kompletne obnovený.Okrem zaujímavých skalných útvarov (napr. Kamenná žaba) sa tu môžeme stretnúť so zaujímavou lesnou formáciou dubovo – hrabovou, kde má najväčšie zastúpenie dub zimný, dub žltkastý a aj dub cerový. Významnými drevinami sú aj hrab obyčajný a javor poľný. V okolí andezitových brál a sutín sa vyvinuli lipovo-javorové porasty. Z chránených živočíchov môžeme vidieť kunku žltobruchú, roháča obyčajného, spriadača kostihojového, fúzača veľkého alebo kováčika fialového. Trasa je vhodná aj pre rodiny s deťmi.

Chodník je prístupný z Obce Čajkov.Prípadne autom do viníc nad obcou Čajkov, až k ústiu Sovej doliny. Za text aj foto ďakujeme Rasťovi Tomusovi.Čajkovské bralie-2

Túto trasu si po zaregistrovaní na webovej stránke vypadni.sk stiahneš aj do svojej mobilnej Android apky. Prajeme príjemný výlet!

Add comment

 

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. More info