Z Revišťa k moru

10.05.2017 Author: Admin
Category: Route Accommodation Nature Castles, Manor houses, Chateaus Waterfalls, Lakes, Geyser Rarity ZOO, Botanical gardens, Parks
Rate it Thanks for rating
Nieje to clickbait naozaj ťa zoberieme k moru. Za východzí bod tejto túry sme vybrali Hrad Revišťe ale pokojne ho môžeš zameniť aj za obec Vyhne. My sme sa však rozhodli pre 

Hrad Revište

Z hustého lesného porastu predhoria Vtáčnika nad mestom Žarnovica (časť Revišťské Podzámčie) čnejú sivobiele múry starého strážneho hradu Revište. Tento hrad pochádza už z 13. storočia a v dejinách vystriedal veľké množstvo majiteľov. Okrem známych mocnárov akými boli uhorská kráľovná Mária, Jan Jiskra z Brandýsa či povestný Matej Korvín, ho napríklad vlastnil rod Dóciovcov. Revišťskí Dóciovci boli známi ukrutnými spôsobmi, svojvoľným výberom daní a vydieraním, kvôli čomu si získali množstvo odporcov. Ich vládu napokon ukončili až do Uhorska vpadnuvší Turci, ktorí hradného pána Dóciho zamordovali a z jeho manželky učinili otrokyňu svojho sultána. V priebehu stáročí hrad Revište postupne strácal význam. Preto keď doň v roku 1792 udrel blesk a on vyhorel, nikoho to príliš netrápilo, nikto sa nenamáhal ho obnoviť a z kedysi mocnej pevnosti sa stala zrúcanina. Ruiny Revišťského hradu dnes spravuje Združenie na záchranu hradu Revište, ktoré tu vybudovalo i náučný chodník venovaný dejinám tejto starobylej pevnosti.

Hrad Revište 2 - Majtán Robo

Ďalšou zástavkou na tejto trase ojedinelý krasový útvar

Vyhniansky travertín

je živou, neustále rastúcou travertínovou kopou s viac ako 3 m vysokým vodopádom. Vznikol usadzovaním sa minerálov z vápenatej vody, ktorá vyteká z niekdajšej banskej štôlne, takže by sa dalo povedať, že je vlastne spoločným výtvorom človeka a prírody. Vyhniansky travertín svojím tvarom pripomína hlavu mamuta s chobotom, vďaka čomu je niekedy označovaný i ako „Mamut“. Zaujímavosťou útvaru je, že na ňom boli po prvýkrát vedecky popísané železité baktérie rodu Gallionella. Prírodná pamiatka Vyhniansky travertín sa nachádza priamo v obci Vyhne – pri športových ihriskách neďaleko aquaparku – a predstavuje prvú zastávku Náučného chodníka Andreja Kmeťa vedúceho k ďalšej prírodnej zaujímavosti, Kamennému moru vo Vyhniach.
(POZNÁMKA: Napriek tomu, že útvar predstavuje zastávku náučného chodníka, nedá sa dostať do jeho bezprostrednej blízkosti, možno ho obdivovať zo vzdialenosti asi 30 m.)

Vyhniansky travertín 3 - Majtán Robo
A teraz konečne to sľúbené more ale všetci vieme, že nieje more ako more a my máme na Slovensku len kamenné more

Kamenné more vo Vyhniach

Na úpätí vrchu Kamenná vypínajúceho sa nad obcou Vyhne sa nachádza unikátny prírodný výtvor – Kamenné more. Lokalita tvorená nespočítateľným množstvom väčších či menších ryolitových balvanov načervenastej farby je rozlohou najväčšou a najvýznamnejšou svojho druhu na Slovensku. Zároveň ide o jedno z najstarších chránených území na Slovensku (v súčasnosti je oblasť chránená ako prírodná rezervácia so 4. stupňom ochrany). Kamenné more vo Vyhniach vďačí za svoj vznik eróznym procesom, ale i zemetraseniu, ktoré pred tisíckami rokov spôsobilo mohutné skalné zrútenie. Oblasť je v súčasnosti významná nielen z hľadiska geologického, ale i zoologického, vyskytuje sa tu totiž viacero vzácnych druhov živočíchov, najmä plazov. Za všetky možno spomenúť kriticky ohrozenú jaštericu múrovú. Kamenné more je prístupné po Náučnom chodníku Andreja Kmeťa.

Kamenné more 2

Túto trasu si po zaregistrovaní na webovej stránke vypadni.sk stiahneš aj do svojej mobilnej Android apky. Prajeme ti výlet plný zážitkov!
Add comment

 

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. More info