TOUR de TOKAJ_RELAX-3

19.06.2018

Odoslať hodnotenie Ďakujeme za hodnotenie

Vinohradnícka oblasťTokajje geograficky uzatvorená oblasť vinohradníctvavinárstvav povodí rieky Bodrog, severne na Slovenskuohraničená Zemplínskymi vrchmi, vrchom Rozhľadňa(469 m) a na juhu v Maďarskuohraničená sútokom riek TisaBodrog. Je historickou aj teritoriálnou súčasťou veľkého tokajského regiónu, ktorého väčšia časť sa rozprestiera na území Maďarska(cca 5 000 ha). Na Slovensku je zákonom delimitovaných 907 ha (na mape zvýraznená bordovou farbou). Ide o plošne najmenšiu vinohradnícku oblasť na Slovensku.

Cejkovský hrad strážil cestu zo Zemplínado Trebišova. Postavili ho pravdepodobne v 13. storočí, alebo začiatkom 14. storočia. Cejkovská vetva rodu Kaplon ho vlastnila do roku 1403. Vtedy kráľ Žigmundskonfiškoval majetok rodu pre ich neveru panovníkovi a hraddal zbúrať. V roku 1407konfiškát dáva Petrovi Šóšovi a Matejovi Kelečénimu a zároveň povoľuje znovuvystavanie hraduzemanovi z Pozdišoviec. Noví majitelia chceli hradobnoviť, ale ešte v roku 1438sa uvádza, že je v ruinách. V 15. storočíbol načas aj v rukách bratríckychvojsk. V roku 1471nariadil uhorskýsnem zbúranie hradu, čo sa pravdepodobne nestalo, pretože sa spomína aj neskôr. Definitívny zánik hradu spôsobili až cisárske vojská v roku 1673.

Zemplínsky hrad je hrad v Zemplíne, v okrese Trebišov. Leží na návrší nad obcou Zemplín. Tvoria ho v súčasnosti už len zvyšky základov stredovekého hradu.

Na rovine vytvorenej riekou Bodrog stálo pôvodne slovanské opevnenie. Na mieste tohto opevnenia bol neskôr postavený hrad, ktorý bol sídlom zemplínskej župy. Hrad je písomne doložený roku 1214. Význam hradu bol príčinou, že aj obec, na území ktorej bol hrad postavený, odvodila názov od hradu a bola povýšená na mesto v roku 1426.
Do dnešných dní sa zachovali nepatrné zvyšky, ktoré splývajú s okolitým terénom a sú zakryté vegetáciou.


Boršaje hrad, v súčasnosti prestavaný na hradný kaštieľ, v obci Borša. Pôvodne sa jednalo pravdepodobne o vodný hrad. Pravdepodobne po tatárskom vpáde tu dal postaviť Belo IV.vodný hrad. Hrad bol kamenný a jeho história nie je známa. Písomné dokumenty len napovedajú, že hrad bol v držbe viacerých rodov (PerínovciPolónyovciLórantffyovciRákocziovci). V druhej polovici 16. storočiabol na jeho mieste postavený kaštieľ, s využitím kamenných murív hradu.
Teoreticky by hrad mohol byť na južnej strane hlavného objektu. Naznačujú to odkryté základy, v ktorých sa črtá kruhová stopa po veži. Rovnako však môže byť ukrytý aj v mohutnom rohovom rizalite na severnej strane, aj keď ten bol budovaný skôr na obranu kaštieľa. Pred staršou časťou kaštieľaje stopa po priekope, ktorá mohla rovnako slúžiť ešte vodnému hradu.

Parametre trasy

Dĺžka trasy

43,28 km

Trvanie trasy

02h:45m:35s

Maximálna výška

-

Minimálna výška

-

Body trasy

Zobraziť na veľkej mape

Výškový profil

Pridať komentár

Návštevnosť týchto stránok analyzujeme pomocou služby Google Analytics. Pomáhajú nám pritom súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií