EXPEDÍCIA do Dolného Zemplína2

29.09.2018

Rate it Thanks for rating

Múzeum a kultúrne centrum Trebišov
Nížinný vodný hrad Parič
Mauzóleum Andrássyovcov
Trebišov - knajstarším sakrálnym pamiatkam Trebišova patrí románsky kostol Sv. Ducha, ktorého základy s cintorínom boli náhodne objavené v areáli Stanice mladých prírodovedcov v Trebišove. Jeho existenciu potvrdzovali záznamy v pápežských desiatkoch vyhotovené v rokoch 1332-1337. Archeologický výskum ukázal, že kostol Sv. Ducha mal obdľžnikovú loď s polooblúkovou apsidou-svätyňou. V 65-tich kostrových hroboch boli mŕtvi pochovaný na chrbte bez rakvy a väčšinou aj bez milodarov. Na základe nálezov možno kostol Sv. Ducha datovať pravdepodobne do 1.polovice 13. stor. a jeho zánik okolo roku 1400.
Farský chrám zosnutia Presvätej Bohorodičky
Farský kostol návštevy Panny Márie
Chrám premenenia Pána (Milhostov)
Kaplnka Panny Márie, Kráľovnej (Lumen)
Kaplnka Ružencovej Panny Márie (rómska osada)
Kaplnka sv. Jozefa (charitný dom)
Kaplnka sv. Patra Pia (nemocnica)

Track properties

Dĺžka trasy

52.33 km

Trvanie trasy

03h:21m:03s

Maximálna výška

-

Minimálna výška

-

Track items

View Larger Map

Altitude

Add comment

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. More info