TOUR de TOKAJ-RELAX-2

05.11.2017

Rate it Thanks for rating

Vinohradnícka oblasť Tokaj je geograficky uzatvorená oblasť vinohradníctva a vinárstva v povodí rieky Bodrog, severne na Slovensku ohraničená Zemplínskymi vrchmi, vrchom Rozhľadňa (469 m) a na juhu v Maďarsku ohraničená sútokom riek Tisa a Bodrog. Je historickou aj teritoriálnou súčasťou veľkého tokajského regiónu, ktorého väčšia časť sa rozprestiera na území Maďarska (cca 5 000 ha). Na Slovensku je zákonom delimitovaných 907 ha (na mape zvýraznená bordovou farbou). Ide o plošne najmenšiu vinohradnícku oblasť na Slovensku.

Boršaje hrad, v súčasnosti prestavaný na hradný kaštieľ, v obci Borša. Pôvodne sa jednalo pravdepodobne o vodný hrad. Pravdepodobne po tatárskom vpáde tu dal postaviť Belo IV.vodný hrad. Hrad bol kamenný a jeho história nie je známa. Písomné dokumenty len napovedajú, že hrad bol v držbe viacerých rodov (PerínovciPolónyovciLórantffyovciRákocziovci). V druhej polovici 16. storočiabol na jeho mieste postavený kaštieľ, s využitím kamenných murív hradu.
Teoreticky by hrad mohol byť na južnej strane hlavného objektu. Naznačujú to odkryté základy, v ktorých sa črtá kruhová stopa po veži. Rovnako však môže byť ukrytý aj v mohutnom rohovom rizalite na severnej strane, aj keď ten bol budovaný skôr na obranu kaštieľa. Pred staršou časťou kaštieľaje stopa po priekope, ktorá mohla rovnako slúžiť ešte vodnému hradu.

Track properties

Dĺžka trasy

27.62 km

Trvanie trasy

01h:56m:59s

Maximálna výška

-

Minimálna výška

-

Track items

View Larger Map

Altitude

Photos

Add comment

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. More info