Zmluva bola podpísaná 16.12.2020 a jej celé znenie nájdete tu.